Frames är inte något bra sett från SEO-perspektiv. Detta är en föråldrad html-teknik som delar upp en hemsida i flera delar, även då besökaren ser den som en sida.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search