Detta handlar om hur den interna länkstrukturen ser ut på en hemsida. För att enklare förklara det kan man säga ex. från första sidan länkar djupare in i hemsidan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search