Ankartext, även kallat länktext – är den text som länken är placerad i. De ord som finns medi ankartexten har en stor betydelse för hur sidor rankas bland sökresultaten.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search